rykaliuk

Рикалюк Роман Євстахович

Завідувач центру, кандидат фізико-математичних наук, доцент

   Коротка біографічна довідка.
Народився на Тернопільщині. Середню школу закінчив у 1966 році. Тоді ж вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки на спеціальність «конструювання радіоапаратури», який закінчив у 1971 р. Навчання було перерване службою у лавах Радянської армії з 1968 по 1970 роки. Після закінчення технікуму у 1971 році скерований на роботу в обчислювальний центр Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1971 по 1977 рік навчався на вечірньому відділенні фізичного факультету Львівського держуніверситету ім. І.Франка за спеціальністю «радіофізика», яке успішно закінчив і отримав диплом з відзнакою. З 1973 року працював на посаді інженера, а з 1984 року на посаді начальника машини. У 1989 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Вміст хімічних елементів у сонячній атмосфері». Після реорганізації обчислювального центру у інформаційно-обчислювальний у 1991 році призначений його директором. У 1996 році отримав звання доцента кафедри програмування. З вересня 2005 року призначений на посаду доцента кафедри програмування факультету прикладної математики та інформатики з виконанням обов’язків директора Центру інформаційних технологій і дистанційного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

   Сфера наукових інтересів.
Теоретичні питання астрофізики, теорії інформації та історії комп’ютерної техніки.

   Вибрані наукові публікації.
К вопросу о функции вклада и вычислении средних оптических глубин образования фраунгоферовых линий (Астрономический журнал, 1981, т. 58; зі співавт.);
Определение содержания кобальта в фотосфере Солнца с учетом влияния сверхтонкой структуры (Кинематика и физика небесных тел, 1986, т. 2, № 4);
Задача двовимірного переносу випромінювання для багаторівневих атомів (Журн. фіз. досліджень, 1998, т. 2, № 3; зі співавт.),
Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ (Київ, 2006: зі співат.).

 

   Контактна інформація

Телефон239-47-29
E-mailroman.rykalyuk@lnu.edu.ua
Дата народження06.10.1949