Центр мережевих технологій та IT-підтримки – науково-дослідна та навчальна установа Львівського національного університету імені Івана Франка, створена внаслідок реорганізації інформаційно-обчислювального центру.

ЦМТ слугує базою для підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Основними напрямками роботи ЦМТ є: забезпечення навчального процесу, науково-дослідна, науково-технічна, конструкторсько-технологічна, навчально-методична робота, надання консультацій тощо. Основними завданнями ЦМТ у науковій діяльності є забезпечення сучасного науково-технічного рівня виконання науково-дослідних робіт у галузі природничих та гуманітарних наук з використанням сучасних досягнень інформаційних технологій. Основними завданнями ЦМТ для забезпечення навчального процесу є його участь у підготовці природничими та гуманітарними факультетами і коледжами Університету фахівців з напрямків інформатики та обчислювальної техніки шляхом проведення занять, виконання курсових, дипломних і магістерських робіт, проходження практик студентами, написання та видання підручників, посібників, методичних розробок і інструкцій, інформаційно-технологічне провадження дистанційної форми навчання та тестових технологій.

Адреса:

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
кім. 120.

Телефон:

(+38 032) 239-45-07

 Завідувач:

Петришин Василь Ярославович

E-mail:  vasyl.petryshyn@lnu.edu.ua