Беручи до уваги:

  • стрімкий розвиток та поширення технологій бездротового зв’язку, у тому числі технології IEEE 802.11 (WiFi)
  • швидко зростаюче використання студентами власних ноутбуків та нетбуків у навчальному процесі (у тому числі при вивченні усіх дисциплін, а не тільки інформатики)
  • широке використання мереж бездротового зв’язку гостями університету під час наукових конференцій, симпозіумів, тощо
  • потребу швидкого розгортання мереж при переміщеннях відділів, ремонтах, тощо
  • а також враховуючи тенденції розвитку мереж бездротового зв’язку у європейських університетах

 

студентам пропонується – доступ до інтернету, а також доступ до внутрішніх ресурсів університету (домашніх каталогів студентів на серверах університету, серверів дистанційного навчання, каталогу Наукової бібліотеки університету, наукових електронних журналів, що доступні через мережу університету).

 

Зони покритя:

Головний корпус – вул. Університетська 1

Головний корпус - вул. Університетська 1

Наукова Бібліотека

вул. Драгоманова, 5
wifi3
вул. Драгоманова, 17

wifi2

Бібліотека гуманітарних факультетів – вул. Крушельницької, 5

wifi5

Гуртожиток 1 – вул. Герцена

wifi4

Гуртожиток 4 – Пасічна 22
Спорткомплекс