В навчальних класах ЦІТ є 64 персональних комп’ютери. Всі вони об’єднані в локальну комп’ютерну мережу. Користувачами цієї мережі можуть стати студенти, викладачі та співробітники університету, звернувшись за тел. 239-44-53, 239-44-17, 239-44-19.

 

  • Користувачеві цієї мережі адміністратор присвоює уніфіковане користувацьке ім’я, вносить його в список звичайних користувачів або користувачів з додатковими правами (для викладачів).
  • Завдяки мережним технологіям забезпечуємо зручну роботу над спільними проектами.
  • Організовуємо доступ викладача до інформації студентів при виконанні практичних завдань.
  • Протягом навчання студента (з 1-го по 5-ий курс) адміністративна служба забезпечує збереження навчальних програм, студентських напрацювань, які розташовані на мережних носіях інформації лабораторії.
  • Тимчасовi користувачi GUEST119а, GUEST119b та GUEST117 працюють під паролем Pa$$word.
  • Мережні ресурси всіх зареєстрованих користувачів знаходяться за такими адресами:\\192.168.4.7\Home$
    \\192.168.4.7\group$
    \\192.168.4.7\software