Організаційно-методичний центр електронного навчання створений у 2015 році для впровадження системи електронного навчання у навчальний процес  університету. Організаційно-методичний центр електронного навчання ( ОМЦЕН) окремий структурний підрозділ Львівського національного університету імені Івана Франка, створений з метою координації впровадження технологій електронного навчання у навчальний процес як додаткового засобу підвищення якості навчання під час самостійної роботи студентів.

  Метою ОМЦЕН є:

  • аналіз і вивчення досвіду ведення електронного навчання у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах з метою використання його у практиці Університету;
  • узагальнення та впровадження у навчальний процес Університету практики використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій електронного навчання;
  • впровадження систем адміністрування та управління навчальним процесом з метою покращення якості навчання;
  • забезпечення інтеграції комп’ютерних технологій електронного навчання з існуючими корпоративними інформаційними системами Університету;
  • підвищення рівня підготовки співробітників та викладачів у сфері використання технічних засобів підтримки електронного навчання і методики викладання електронних курсів.

Основними завданнями ОМЦЕН є:

  • координація діяльності підпорядкованих структурних підрозділів: лабораторії адміністрування системи електронного навчання, лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання та лабораторії контролю якості освіти;
  • створення та підтримка на належному рівні матеріально-технічної, інформаційно-технологічної та методичної бази центру та структурних підрозділів з метою забезпечення повноцінного функціонування системи електронного навчання;
  • впровадження, розвиток та супровід системи електронного навчання на рівні адміністрування середовища управління навчальним процесом;
  • вивчення, узагальнення та впровадження сучасних методик електронного навчання; підвищення кваліфікації співробітників і викладачів в області використання сучасних технічних засобів підтримки електронного навчання та методики формування електронних курсів;
  • розробка концепції управління якістю навчального процесу, приведення процедур менеджменту якості до міжнародних стандартів ISO; проведення контролю якості навчальних матеріалів електронного навчання.