Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання є:

 • вивчення, узагальнення та впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес Університету.
 • координація та консультативна підтримка процесу створення фонду методичних матеріалів, пов’язаних із впровадження елементів електронного навчання;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері електронного навчання;
 • розроблення дидактичного та методичного забезпечення електронних курсів;
 • навчально-методична діяльність, що включає підвищення кваліфікації працівників Університету, проведення практичних заходів щодо організації навчання працівників Університету.BlendedLearning_large6

  Основні завдання Лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання:

 • підготовка організаційно-інформаційних матеріалів з питань електронного навчання;
 • надання консультацій з розробки авторам електронних навчальних матеріалів;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів з питань електронного навчання та розробки електронних курсів;
 • участь у підготовці та проведенні семінарів з питань технологій електронного навчання;
 • впровадження нових інформаційних і навчальних технологій та елементів електронного навчання в навчальний процес Університету;
 • імплементація існуючого досвіду розробки та проведення тестування;
 • розроблення та встановлення єдиних вимог до навчальних планів, програм і нормативів електронного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;
 • удосконалення методик розроблення, апробації та впровадження електронних курсів;
 • запровадження науково-методичних основ функціонування банку електронних курсів;
 • розробка методик самодіагностики успішності студентів (за результатами тестування, атестації, виконання індивідуального плану, занять з тієї чи іншої дисципліни, самостійної роботи тощо.