Розробка електронних курсів

3Внаслідок стрімкого розвитку суспільства та системи освіти провідні вищі навчальні заклади інтенсивно опрацьовують різні підходи до застосування інформаційних технологій у навчальному процесі для забезпечення якості навчання. Одним із варіантів є введення електронних курсів, які значно полегшують засвоєння матеріалу та забезпечують викладачів засобами контролю успішності студентів. Для реалізації цього підходу, який називається blended learning, Університет використовує платформу Moodle, яка дозволяє створювати віртуальне навчальне середовище та управляти ним.

Загалом електронний курс будь-якої дисципліни передбачає розміщення теоретичних та методичних матеріалів, а також підсумкового контролю. До теоретичних матеріалів можуть належати презентації лекцій та їхні конспекти, урок, глосарій, довідкові матеріали та ін. Можливості платформи Moodle забезпечують також використання ілюстративних матеріалів у форматі схем, рисунків, відео- та аудіо-матеріалів. На сторінках електронного курсу викладачі можуть використовувати різні засоби для спільної та індивідуальної роботи студентів, для організації спілкування в режимі онлайн та на задану тему.

Викладачі мають можливість здійснювати підсумковий контроль знань студентів, використовуючи систему тестування. Така форма контролю має низку переваг: різноплановість типів питань (“відповідність”, “відповідь на рисунку”, “коротка відповідь”, “множинний вибір”); можливість налаштувань отримання відповіді окремо після кожного питання у навчальному тесті; миттєвий результат із висвітленням відповідей студента на кожне запитання; можливість використання ілюстративних матеріалів для формування завдань.

Результат тестування та деталі його проходження студент може переглянути після закінчення тесту. Окрім того, для ознайомлення студентів із результатами навчання використовується електронний журнал, в якому разом з оцінками викладач має змогу розміщувати коментарі до конкретних балів студентів.

Використання електронних курсів у навчальному процесі Університет практикує вже досить тривалий період часу. Вони розроблялися окремо по факультетах та розміщувалися на порталах, які використовував конкретний факультет. На сьогоднішній день ОМЦЕН створив загальноуніверситетський портал, на якому розміщуватимуться електронні курси усіх факультетів e-learning.lnu.edu.ua.

Застосування подібних інформаційних технологій дає можливість не тільки підняти якість навчання в Університеті, а й змогу викладачам та студентам йти в ногу з часом і відстежувати розвиток науки та техніки.