Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес

1Одним із важливих напрямків розвитку освіти є впровадження в діяльність навчального закладу інформаційних техноло­гій.

Інформаційні технології (ІТ) – сукупність методів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюг, що забезпечує збір, обробку, зберігання і відображення інформації.

На сьогоднішній день важко уявити навчальний процес у вищій школі без використання інформаційних технологій. Саме су­часні ІТ зробили можливим доступ до величезної кількості різних видів інформації.

Використання інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу, по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій студент був би активним і рівноправним учасником.

Використання ІТ має ряд переваг:

  • використання у навчанні здобутків новітніх інформаційних  технологій;

  • забезпечує збільшення об’єму і оптимізацію пошуку потрібної інформації;

  • підвищує пізнавальну активність студентів за рахунок різноманітної відео- та аудіо-інформації;

  • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю;

  • забезпечує спілкування студентів між собою та з викладачами в режимі онлайн поза межами навчальної аудиторії та ін.

Львівський національний університет імені Івана Франка уважно стежить за тенденціями розвитку освітньої системи. Саме тому ми активно спонукаємо викладацький склад використовувати у навчальному процесі ІТ. Для цього у організаційно-методичному центрі електронного навчання відкриваються курси “ІТ в освіті”, на яких слухачі матимуть можливість ознайомитися та здобути навички для роботи з основними інформаційними технологіями, які широко використовуються провідними навчальними закладами. Учасниками курсів можуть стати не тільки працівники Університету, а й інших закладів.