Лабораторія контролю якості освіти  є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії контролю якості освіти є:building-eLearning-for-iPads1

 • розроблення єдиних вимог оцінки якості електронних курсів на рівні Університету;
 • розробка критеріїв, засобів і систем контролю якості електронного навчання;
 • розроблення методики створення бази даних і опрацювання результатів контрольних
  заходів;
 • підготовка інформаційних, методичних та інструктивних матеріалів для підвищення якості освітніх ресурсів.

Основні завдання Лабораторії контролю якості освіти:

 • розробка вимог щодо якості електронних навчальних курсів;
 • проведення моніторингу затребуваності електронних навчальних курсів, а також курсів, що використовують елементи електронного навчання;
 • впровадження засобів збору статистики з використанням сервісів електронного навчання та її наступний аналіз;
 • розробка концепції управління якістю навчального процесу, приведення процедур менеджменту якості до міжнародних стандартів ISO;
 • проведення контролю якості навчальних матеріалів електронного навчання та видача посвідки про підтвердження їхнього кваліфікаційного рівня;
 • забезпечення підготовки тестових матеріалів для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та спеціаліста та опрацювання результатів проведеного тестування;
 • допомога в організації і проведенні моніторингу якості навчання іншими соціологічними службами Університету;
 • розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості освіти;
 • підготовка і проведення науково-практичних, навчально-методичних конференцій, семінарів та видання матеріалів доповідей;
 • підготовка матеріалів, критеріїв оцінювання діяльності Університету щодо участі в конкурсах рейтингу вищих навчальних закладів;
 • вивчення та узагальнення досвіду інших вищих навчальних закладів щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень;
 • взаємодія та співпраця з провідними вищими навчальними закладами України, відділами управління якістю освіти;
 • розробка та впровадження технологій стандартизованого тестування якості навчання;
 • розробка та впровадження галузевих рамок кваліфікацій.