Кухарський Віталій Михайлович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, доцент кафедри прикладної математики та інформатики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник
Телефон (робочий): (032) 239-44-27
Електронна пошта: vitaliy.kukharskyy@lnu.edu.ua
Петрів Василь Федорович

Посада: Завідувач лабораторії тестових технологій
Телефон (робочий): 239-45-07
Електронна пошта: petriv@franko.lviv.ua
Кулешник Марія
Посада: провідний інженер центру мережевих технологій та ІТ-підтримки
Телефон (робочий): 239 44 19
Електронна пошта: maria.kuleshnyk@lnu.edu.ua
Бущак Ігор
Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. І. Франка Телефон (робочий): +380632017302
Електронна пошта: ihor.bushchak@lnu.edu.ua