Лабораторія адміністрування системи електронного навчання є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії адміністрування системи електронного навчання є:system-administration-is-a-cinch-for-school-it-staff

 • впровадження та адміністрування системи електронного навчання та пов’язаних з нею комп’ютерних програм і систем адміністрування навчального процесу;
 • організація та виконання комплексу заходів щодо захисту інформації в середовищі для електронного навчання Університету;
 • аналіз та вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів у сфері адміністрування середовищ електронного навчання з метою використання його у практиці Університету;
 • підтримка, поновлення та розвиток версій системи електронного навчання Університету.

Основними завданнями Лабораторії адміністрування системи електронного навчання є:

 • впровадження та постійне оновлення системи електронного навчання Університету;
 • розробка та впровадження концепцій і технологій електронного навчання;
 • адміністрування системи електронного навчання Університету та банку даних електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів;
 • організація доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів на постійній основі та створення і підтримка єдиного уніфікованого інтерфейсу реєстрації студентів на освітні курси;
 • розробка та удосконалення програмно-технічного забезпечення системи електронного навчання;
 • розробка технічної документації до програмно-технічного забезпечення електронного навчання;
 • організація заходів щодо створення електронних версій навчальних матеріалів та розміщення їх на сервері електронного навчання;
 • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту системи та її бази даних від несанкціонованого доступу;
 • забезпечення резервного копіювання інформації з визначеною періодичністю для можливості аварійного відновлення інформації;
 • технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення, задіяного у системі електронного навчання;
 • забезпечення та координація дворівневого процесу адміністрування середовища електронного навчання Університету. Центральне системне адміністрування на рівні університету здійснюється Лабораторією, системне адміністрування в структурних підрозділах – адміністраторами структурних підрозділів у координації з Лабораторією.