Контроль якості електронних курсів

quality-assuranceВпровадження у навчальний процес електронних курсів супроводжується оцінкою їхньої якості. Для забезпечення високого рівня навчання з використанням електронних курсів розроблено чіткі критерії оцінювання, що дають змогу забезпечити якісне подання електронних навчальних ресурсів, розміщених у електронних курсах.

Для того, щоб створити електронний курс викладачу потрібно подати матеріал відповідно до критеріїв оцінювання його якості та додати необхідні навчальні елементи курсу відповідно до прийнятої структури.

Оцінкою якості електронних курсів в Університеті займається лабораторія контролю якості освіти ОМЦЕН. Для проведення оцінки використовуються розроблені критерії, за якими курс можна оцінити з позиції науковості, змістовності, методики навчання та ін.

Критерії для оцінки матеріалів електронних курсів враховують не тільки вимоги, розроблені на рівні Університету, а й відповідають потребам Державних стандартів освіти України з відповідної галузі.

В ході аналізу електронного навчального курсу найперше оцінюється якість його структури та логічна зв’язність. Саме ці два фактори є найважливішими при побудові не тільки електронного курсу, а й будь якого навчального матеріалу.