КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ 

Впровадження у навчальний процес електронних курсів супроводжується оцінкою їхньої якості. Для забезпечення високого рівня навчання з використанням електронних курсів розроблено чіткі критерії оцінювання, що дають змогу забезпечити якісне подання електронних навчальних ресурсів, розміщених у електронних курсах. Електронні навчальні курси повинні відповідати положенню про ЕНК в Львівському національному університеті імені Івана Франка Положення про ЕНК

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

  1. Представити курс на кафедрі і провести змістовно-наукову оцінку якості електронного курсу.
  2. Якщо кафедра оцінює розроблений курс оцінкою 70 і більше балів, то завідувач кафедрою заповнює висновок. Заповнені документи  з Заявка на атестацію ЕНК (оформлюється у електронній формі, потребує авторизації домену @lnu.edu.ua), автор курсу подає до ОМЦЕН.
  3. Працівники центру перевіряють наявність усіх необхідних елементів навчального курсу. При виявленні недотримання обов’язкових методичних вимог до оформлення ЕНК курс може бути повернутий на доопрацювання. Висновки працівників ОМЦЕН знаходяться за посиланням :  Результати структурно-функціональної оцінки ЕНК. Просимо своєчасно реагувати на надані рекомендації і сповіщати про готовність до повторної перевірки, якщо авторам рекомендовано доопрацювати курс.
  4. Документи подаються  Атестаційній комісії, яку очолює проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації.
  5. Атестаційна комісія приймає рішення, чи розглянутий навчальний курс відповідає вимогам структурно-функціональної оцінки електронного курсу згідно з “Положенням про електронний навчальний курс Львівського національного університету імені Івана Франка”, на основі проведених оцінок вважає курс атестованим/не атестованим тощо.
  6. Протоколи засідання атестаційної комісії зберігаються в ОМЦЕН. Копії видають автору курсу.

Засідання комісії з атестації ЕНК проводяться в кінці кожного навчального семестру ( 2 рази в рік) : *січень, *червень.

Критерії для оцінки матеріалів електронних курсів враховують не тільки вимоги, розроблені на рівні Університету, а й відповідають потребам Державних стандартів освіти України з відповідної галузі.