Практичний курс
«Інноваційні технології в освіті»

План-програма

1. Організаційне заняття. Ознайомлення з програмою курсу
2. Робота з курсом на платформі Moodle
3. Система електронного навчання університету на базі платформи Moodle
(характеристики, основні можливості). Методичні вказівки по роботі з Moodle.
4. Вимоги до електронного курсу
5. Комп’ютерне тестування на базі платформи Moodle. Створення та редагування тестів для електронного навчального курсу.
6. Office 365. Корпоративна пошта.
7. Використання хмарних технологій у навчально процесі (OneDrive,
Dropbox, Google Drive). Робота із додатками Google Диск.
8. Робота з персональною сторінкою викладача на порталі Університету
9. Реєстрація у наукометричних базах (academia.edu, ORCID, Google
Scholar). Робота з вільною енциклопедією Wikipedia.
10. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Програми розробки презентацій Роwer Роіnt (слабша група), Prezi (сильніша група).
11. ПЗ для боротьби з плагіатом

Мета курсу:

 • Ознайомити слухачів курсів з основними актуальними інформаційними
  технологіями, що використовуються в освіті та тенденціями їх розвитку: хмарні
  сервіси збереження даних (Google Disk, Dropbox), методика та інструменти
  розробки презентацій на основі відкритого програмного забезпечення
  (PowerPoint, Prezi), програмне забезпечення для боротьби з плагіатом,
  системами управління навчальною діяльністю (LMS) та реєстрацією у
  наукометричних базах.
 • Ознайомити слухачів курсу з можливостями та перспективними
  напрямами використання LMS Moodle в навчальному процесі, сформувати
  навики практичного створення електронних навчальних курсів у системі
  електронного навчання Львівського національного університету імені Івана
  Франка;
 • Запропонувати методики розробки тестових завдань та сформувати
  вміння їх реалізації у системі.

Основні завдання:

 •  вміти використовувати актуальні можливості інформаційних
  технологій в освіті;
 •  засвоїти теоретичні відомості про Систему електронного навчання
  університету;
 • здобути навички створення власних електронних навчальних курсів на
  базі платформи Moodle та розміщення їх у системі електронного навчання
  університету із вміннями використання основних функціональних можливостей
  платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування тощо;
 • вміти використовувати основні функціональні можливості Системи
  електронного навчання університету;
 • володіти навичками використання електронного курсу в навчальному
  процесі та надання студентам доступу до нього;
 • зареєструватись у наукометричних базах.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • вміння працювати з файлами та папками на комп’ютері під
  управлінням операційної системи Windows;
 • мати базові знання роботи з інтернет (використання інтернет-
  переглядачів, систем пошуку інформації), електронною поштою, пакетом
  програм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).